Uitgelicht

In Nijmegen leven net als in de rest van Nederland vrouwen zonder verblijfsvergunning die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Asielzoekers staan na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat, ook als terugkeer onmogelijk is. Er zijn ook migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. Hun situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. In Nijmegen vragen jaarlijks 25 tot 35 van hen hulp bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties.