Wat is er aan de hand?

Deze week behandelt de Eerste Kamer een nieuwe Europese Richtlijn die het oproepen tot hulp aan ongedocumenteerde mensen strafbaar stelt. Minstens drie jaar gevangenis voor het helpen van iemand zonder documenten waar je geen familie van bent.

Wordt dit werk dan strafbaar? Zouden we dan moeten stoppen met ons werk? Of gaan we het risico lopen opgepakt te worden voor minsten drie jaar?

De Stichting LOS (Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt) komt  op voor de rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Ze zorgen ervoor dat kwetsbare jongeren die hier opgroeien naar school kunnen gaan. Dat ouderen die niet meer kunnen werken een slaapplek hebben. Dat zieken naar de dokter kunnen…

Stichting LOS is van mening dat Nederland niet akkoord moet gaan met het instemmen met de nieuwe regels. Zij schreef hierover een brief die 20 andere organisaties hebben ondertekend. Het Wereldvrouwenhuis heeft dit ook gedaan. In de brief kun je lezen wat ons te wachten staat met de nieuwe Europese regels. We hebben de brief ondertekend, omdat we de mensen die onze hulp nodig hebben niet laten vallen!

https://stichtinglos.nl/nieuws/voorkom-strafbaarstelling-hulp-bij-illegaal-verblijf