Doneren...hoe doe ik dat? 

Voor de financiering van het Wereldvrouwenhuis - zoals het bieden van onderdak, het verstrekken van leefgeld en het organiseren van activiteiten -  zijn donaties nodig. Deze donaties zijn afkomstig van particuliere donateurs, van kerken, van sponsoracties, en van allerlei fondsen die gericht zijn op het helpen van mensen in nood. Elke donatie, hoe klein ook, is heel erg welkom! Op deze pagina laten we u zien wat het Wereldvrouwenhuis kan doen met uw bijdrage. 

Wilt u een geldbedrag doneren? Dat kan op rekeningnummer NL77INGB0006279869 ten name van Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen te Nijmegen.

U kunt ook gebruik maken van de QR code om direct te doneren

Wilt u periodiek een donatie doen? Dan kan dat natuurlijk ook. Dit biedt het Wereldvrouwenhuis een wat vastere financiële basis. Hieronder vindt u de opties.

  • Wilt u een eenmalige gift doen of een periodieke gift doen die u ieder moment op kunt zeggen? Indien u dit van de belasting wilt aftrekken, geldt een drempelbedrag van 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60 euro op jaarbasis. Wat u meer schenkt dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. U mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen.

Indien u over een periode van minimaal 5 jaar jaarlijks een bedrag van tenminste € 50 doneert, is dit volledig fiscaal aftrekbaar. Dit kunt u doen door dit formulier in te vullen en naar ons te mailen (info@wereldvrouwenhuis.nl) of op te sturen (Plutostraat 119, 6543 WN Nijmegen). Namens het Wereldvrouwenhuis hartelijk dank! 

Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

 

Wat kunnen we doen met uw financiële bijdrage? 

Alle financiële bijdragen, groot of klein, incidenteel of structureel zijn enorm welkom. Wellicht wilt u weten wat wij met uw bijdrage kunnen doen. Hieronder geven we een overzicht.  

€ 3.380 zijn de kosten die we maken om 1 vrouw 1 jaar in ons huis op te vangen.
€ 65 Hiermee kunnen we een vrouw 1 week in ons huis opvangen
€ 20 zijn de huisvestingskosten voor 1 vrouw voor 1 week
€ 10 is het zakgeld dat 1 vrouw per week krijgt om vrij te besteden
€ 15 zijn de maaltijdkosten voor 1 vrouw voor 1 week
€ 5 zijn de reiskosten van 1 vrouw voor 1 week
€ 5 zijn de kosten voor activiteiten van 1 vrouw voor 1 week
€ 9 zijn de kosten voor begeleiding voor 1 vrouw voor 1 week
€ 1 zijn de organisatiekosten voor 1 vrouw voor 1 week

Uw donatie wordt goed besteed

Onze uitgaven bestaan grotendeels uit de kosten voor huisvesting en opvang (blauw en oranje in de cirkelgrafiek). Samen 84%. Slechts 1% van de uitgaven is voor organisatie en fondswerving (het paarse puntje).