Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 18 april 2023 Lia Visser is overleden. Lia was vrijwilligster van het eerste uur. Tien jaar lang gaf ze taalles aan bewoonsters van het Wereldvrouwenhuis. Ze was contactpersoon van verschillende vrouwen en met enkelen van hen had zij nog steeds contact.

Lia heeft ook bijgedragen aan de fondsenwerving voor het Wereldvrouwenhuis, vooral bij kerken. Je kon altijd een beroep op haar doen om ergens mee te helpen. Lia was een rustige en lieve vrouw die altijd klaarstond voor een ander. We zullen haar erg missen.

Lia is 80 jaar geworden.