Beste mensen van de programmacommissie,

U bent aan het schrijven voor het programma voor de verkiezingen van 22 november 2023.
Graag willen ondergetekenden u daarvoor enkele punten meegeven over het onderwerp migratie en verblijf. Vanzelfsprekend zijn wij bereid dit nader toe te lichten.... Klik hier voor de rest van de brief.