2022 was een bijzonder jaar. Het Wereldvrouwenhuis bestond 10 jaar. In het jaarverslag leest u over wat er bereikt is in die 10 jaar. En ook over wat er is ontwikkeld en gebeurd in het afgelopen jaar. Veel daarvan was mogelijk dankzij de enorme inzet van vrijwilligers en bijdragen van donateurs! Veel leesplezier!