Vertrouwenspersoon

We vinden het belangrijk dat de vrijwilligers binnen het Wereldvrouwenhuis hun activiteiten op een goede en prettige manier kunnen verrichten. Wanneer vrijwilligers ergens mee zitten of vinden dat dingen niet goed gaan, dan bespreken ze dat in eerste instantie met andere vrijwilligers, met de coördinator van de vrijwilligers of van de individuele begeleiding of brengen dit in tijdens een van de bijeenkomsten voor vrijwilligers. Daarnaast is het een aandachtspunt voor een van de bestuursleden. 

Er zijn ook situaties waarin een vrijwilliger om wat voor reden dan ook liever met een onafhankelijk iemand praat. Om deze reden werkt het Wereldvrouwenhuis met een vertrouwenspersoon. Hieronder stelt zij zich voor. 

Ik ben Bertie van der Bom, werkzaam als vertrouwenspersoon voor het Wereldvrouwenhuis. Dat betekent dat ik voor de vrijwilligers van het Wereldvrouwenhuis een luisterend oor bied, wanneer zij te maken hebben met ongewenst gedrag binnen de organisatie. Ik geef voorlichting over het voorkomen ervan en de aanpak. Daarnaast bied ik, als dat nodig is, hulp en advies, bemiddel in oplossingen en begeleid klachtenprocedure. 

Ik ben huisarts geweest in de benedenstad van Nijmegen. Vervolgens ben ik supervisor en intervisiebegeleider geweest en heb als vertrouwenspersoon bij VGZ gewerkt. 

Ik heb uiteraard een geheimhoudingsplicht.