Het bestuur

De Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen is statutair op 15 oktober 2012 opgericht.
Per 1 januari 2020 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld

  • Lenie Scholten (voorzitter)
  • Dorry de Beijer (secretaris)
  • Rob van Dinther (penningmeester)
  • Offra Duerink (bestuurslid)
  • Karen Geertsema (bestuurslid)
Lenie Scholten

Lenie Scholten

Lenie Scholten (voorzitter)

Ik ben voorzitter van het bestuur van het Wereldvrouwenhuis Mariam in Nijmegen. Ik zit sinds 2016 in het bestuur. De zaken waar je als bestuur mee te maken krijgt, zijn heel verschillend. Of het nu om subsidie of sponsorgeld gaat, een training voor onze vrijwilligers, huisvesting voor onze vrouwen, het is iedere keer weer een uitdaging het voor elkaar te krijgen! Als het dan ook nog lukt om rechtmatige opvang en zelfs een verblijfsstatus te krijgen voor een van onze vrouwen zijn we enorm opgelucht. Dat is voor vrouwen het ultieme doel dat bereikt kan worden.

Dorry de Beijer

Dorry de Beijer

Dorry de Beijer (secretaris)

Mijn betrokkenheid bij vluchtelingen is een van de rode draden in mijn leven. Niet ik koos hen uit, maar zij mij. Dat begon toen ik als theologiestudente in 1977 werd benaderd door Chileense links-christelijke vluchtelingen. Of ik kon helpen een paar compañeros vrij te krijgen uit de gevangenis via een telegram- en faxactie van Nederlandse kerkelijke groepen. Tot mijn verbazing hadden we succes! Na mijn studie werkte ik o.a. bij de landelijke katholieke organisatie voor migranten (moslims èn christenen) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Sinds 2002 ben ik geestelijk verzorger bij zorginstelling De Waalboog. Ik maak deel uit van een wijd vertakt netwerk  van mensen en organisaties die zich vanuit hun christelijke inspiratie  met hart en ziel, èn met geld en goed inzetten voor vluchtelingen. Die contacten heb ik jarenlang ingezet voor Stichting GAST. En sinds begin 2019 ook als bestuurslid van het Wereldvrouwenhuis.

Rob van Dinther

Rob van Dinther

Rob van Dinther (penningmeester)

Ik ben de enige man in de organisatie van het Wereldvrouwenhuis. Bij het Wereldvrouwenhuis zit ik in het bestuur als penningmeester. Sinds december 2017 ben ik actief in het bestuur en hou ik de financiële administratie bij en benader ook bedrijven, instellingen en particulieren om geld beschikbaar te stellen voor onze organisatie. Opvang van een vrouw in een van onze huizen kost ongeveer € 3.400 per jaar en het is een hele tour om elk jaar weer voldoende financiën binnen te krijgen om onze opvang te laten draaien.

Offra Duerink (bestuurslid)

In mijn werk als huisarts en antropoloog treft het me telkens weer hoe belangrijk je plekje in de maatschappij is voor je gezondheid en welzijn. Bijdragen aan een open en inclusieve samenleving, die optimaal toegankelijk is voor mensen in kwetsbare groepen, is een belangrijke drijfveer voor mij. De vrouwen die in het Wereldvrouwenhuis verblijven, behoren tot meerdere kwetsbare groepen tegelijk. Als je in zo’n kwetsbare positie zit, heb je veel kracht en vaardigheden nodig om je staande te houden in de maatschappij. De aanpak van het Wereldvrouwenhuis, gericht op vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid, spreekt me erg aan. Daarom ben ik in 2019 het bestuur komen versterken.

Karen Geertsema (bestuurslid)

In 2021 ben ik bestuurslid geworden bij het Wereldvrouwenhuis. Als algemeen bestuurslid hoop ik het belangrijke werk van het Wereldvrouwenhuis te ondersteunen met mijn kennis van het migratierecht. Door mijn vroegere werk als asieladvocaat en huidige werk als docent onderzoeker migratierecht aan de Radboud Universiteit weet ik hoe het Nederlandse migratiebeleid juridisch niet sluitend is. Het Wereldvrouwenhuis laat zien wat daar de gevolgen van zijn in de praktijk. En hoe we door middel van opvang en activiteiten kunnen bijdragen aan de waardigheid van de vrouwen die er verblijven.