Het bestuur

De Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen is statutair op 15 oktober 2012 opgericht.
Per 1 januari 2020 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld

  • Lenie Scholten (voorzitter)
  • Ricky van Oers (secretaris)
  • Rob van Dinther (penningmeester)
  • Dorry de Beijer
  • Liesbeth Siers
  • Offra Duerink
Lenie Scholten

Lenie Scholten

Lenie Scholten (voorzitter)

Ik ben voorzitter van het bestuur van het Wereldvrouwenhuis Mariam in Nijmegen. Ik zit sinds 2016 in het bestuur. De zaken waar je als bestuur mee te maken krijgt, zijn heel verschillend. Of het nu om subsidie of sponsorgeld gaat, een training voor onze vrijwilligers, huisvesting voor onze vrouwen, het is iedere keer weer een uitdaging het voor elkaar te krijgen! Als het dan ook nog lukt om rechtmatige opvang en zelfs een verblijfsstatus te krijgen voor een van onze vrouwen zijn we enorm opgelucht. Dat is voor vrouwen het ultieme doel dat bereikt kan worden.

Ricky van Oers

Ricky van Oers

Ricky van Oers (secretaris)

Sinds eind 2014 ben ik bij het Wereldvrouwenhuis betrokken. Eerst als begeleider van een groep rechtenstudenten die bekeek of er voor de vrouwen nog juridische mogelijkheden waren, en later als bestuurslid. Sinds begin 2019 ben ik secretaris.
Ik heb mijzelf als vrijwilliger aangemeld omdat de problematiek van met name vrouwen in de illegaliteit mij erg aangreep. Onze focus op weerbaarheid en zelfredzaamheid spreekt mij erg aan.
Hoe langer ik bij het Wereldvrouwenhuis betrokken ben, hoe meer ik besef hoe schrijnend het is dat de overheid deze groep aan zijn lot overlaat. Ergens hoop ik dat er ooit geen reden is voor het bestaan van ons huis. Maar tot het zo ver is blijf ik graag betrokken bij het Wereldvrouwenhuis.

Dorry de Beijer

Dorry de Beijer

Dorry de Beijer

Mijn betrokkenheid bij vluchtelingen is een van de rode draden in mijn leven. Niet ik koos hen uit, maar zij mij. Dat begon toen ik als theologiestudente in 1977 werd benaderd door Chileense links-christelijke vluchtelingen. Of ik kon helpen een paar compañeros vrij te krijgen uit de gevangenis via een telegram- en faxactie van Nederlandse kerkelijke groepen. Tot mijn verbazing hadden we succes! Na mijn studie werkte ik o.a. bij de landelijke katholieke organisatie voor migranten (moslims èn christenen) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Sinds 2002 ben ik geestelijk verzorger bij zorginstelling De Waalboog. Ik maak deel uit van een wijd vertakt netwerk  van mensen en organisaties die zich vanuit hun christelijke inspiratie  met hart en ziel, èn met geld en goed inzetten voor vluchtelingen. Die contacten heb ik jarenlang ingezet voor Stichting GAST. En sinds begin 2019 ook als bestuurslid van het Wereldvrouwenhuis.

Rob van Dinther

Rob van Dinther

Rob van Dinther (penningmeester)

Ik ben de enige man in de organisatie van het Wereldvrouwenhuis. Bij het Wereldvrouwenhuis zit ik in het bestuur als penningmeester. Sinds december 2017 ben ik actief in het bestuur en hou ik de financiële administratie bij en benader ook bedrijven, instellingen en particulieren om geld beschikbaar te stellen voor onze organisatie. Opvang van een vrouw in een van onze huizen kost ongeveer € 3.400 per jaar en het is een hele tour om elk jaar weer voldoende financiën binnen te krijgen om onze opvang te laten draaien.

Liesbeth Siers

Liesbeth Siers

Liesbeth Siers

Als advocaat weet ik dat er vele vrouwen maar ook mannen in Nederland zijn die hier geen verblijfsvergunning hebben, maar ook niet terug kunnen naar hun land van herkomst. Deze groep mensen valt soms letterlijk tussen wal en schip. Ondanks het recht voor een ieder in Nederland op een bed bad en brood voorziening, zijn er in Nederland van overheidswege simpelweg onvoldoende voorzieningen om te kunnen voldoen aan de grote vraag. Gelet hierop is het Wereldvrouwenhuis een noodzakelijke toevoeging om te kunnen voorzien in de opvang voor een van de meest kwetsbare groepen.

Bij het Wereldvrouwenhuis ondersteun ik als bestuurslid de vrijwilligers en de vrouwen juridisch in het geval de vrouwen geen advocaat hebben. Verder verleen ik graag mijn hulp aan allerlei activiteiten voor het Wereldvrouwenhuis om zo de vrijwilligers te ondersteunen.

Offra Duerink

In mijn werk als huisarts en antropoloog treft het me telkens weer hoe belangrijk je plekje in de maatschappij is voor je gezondheid en welzijn. Bijdragen aan een open en inclusieve samenleving, die optimaal toegankelijk is voor mensen in kwetsbare groepen, is een belangrijke drijfveer voor mij. De vrouwen die in het Wereldvrouwenhuis verblijven, behoren tot meerdere kwetsbare groepen tegelijk. Als je in zo’n kwetsbare positie zit, heb je veel kracht en vaardigheden nodig om je staande te houden in de maatschappij. De aanpak van het Wereldvrouwenhuis, gericht op vergroten van zelfvertrouwen en zelfstandigheid, spreekt me erg aan. Daarom ben ik in 2019 het bestuur komen versterken.