Jaarverslag 

Jaarlijks doet het Wereldvrouwenhuis op transparante wijze verslag van haar activiteiten en de financiën die hiermee gemoeid zijn. 

Het jaarverslag over het jaar 2019 vindt u hier.