Jaarverslag en jaarrekening

Jaarlijks doet het Wereldvrouwenhuis op transparante wijze verslag van haar activiteiten en de financiën die hiermee gemoeid zijn. 

Het jaarverslag over het jaar 2021 vindt u hier. 

Voor inzage in de jaarrekening over het jaar 2021 klikt u hier.