Jaarverslag en jaarrekening

Jaarlijks doet het Wereldvrouwenhuis op transparante wijze verslag van haar activiteiten en de financiën die hiermee gemoeid zijn. 

Het jaarverslag over het jaar 2022 vindt u hier.

Voor inzage in de jaarrekening over het jaar 2022 klikt u hier.