Verhalen en achtergronden 

De vrouwen die voor even een thuis vinden bij het Wereldvrouwenhuis zijn wereldvrouwen. Hun verhalen komen van over de hele wereld, zoals het verhaal van Feven. Of het verhaal van Nadia. Om heel uiteenlopende redenen zijn zij van huis vertrokken en de weg die zij vervolgens moesten uitstippelen is lang, kronkelig, vaak schrijnend vanwege het geweld dat zij meemaken, en ook verbazingwekkend. Wereldvrouwen zonder verblijfsvergunning zijn kwetsbaar binnen het opvangsysteem. Bovenal zijn zij krachtige overlevers. 

Landen van herkomst

 

Wanneer vrouwen geen recht hebben op opvang, kunnen zij Nederland niet altijd daadwerkelijk verlaten. Soms om praktische redenen vanwege het ontbreken van papieren, soms om medische redenen en soms uit angst voor vervolging. In zo’n situatie is opvang nodig. Een initiatief zoals het Wereldvrouwenhuis blijkt hard nodig. 

Achtergronden bij opvang in Nederland