Het coördinatieteam 

De werkzaamheden in en om het Wereldvrouwenhuis worden gecoördineerd door vier coördinatoren. Samen vormen zij het coördinatieteam. Zij komen wekelijks bijeen en bespreken de situatie van de vrouwen die in het huis verblijven: voelen de vrouwen zich voldoende veilig, hoe is hun gezondheidssituatie, hoe staat het met hun procedure, hoe gaan de vorderingen in de taalles? Het team gaat onder meer na of er acties moeten worden ondernomen ten aanzien van de gezondheidssituatie, het dagprogramma, lopende juridische procedures, inzamelingsacties etc.

Ook de inzet en het welbevinden van vrijwilligers wordt besproken, zoals het inwerken, intervisie of nascholing. Dit laatste gebeurt ook wel binnen het netwerk met partnerorganisaties waaronder SNOV, Stichting Gast, café Gezellig. Verder bespreekt en regelt het team contacten met externe organisaties zoals Vluchtelingenwerk, de voedselbank. de kledingbank, Stil, Vluchtelingen in de knel. Een van de coördinatoren bezoekt bijeenkomsten van het landelijk platform ongedocumenteerden (LOS). De algemeen coördinator informeert het bestuur en de vrijwilligers, zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er speelt.