Meer dan 100 wereldvrouwen

In de periode 2013 tot en met december 2023 hebben 112 wereldvrouwen tijdelijk onderdak gevonden in het Wereldvrouwenhuis. Wie zijn de bewoonsters, waar kwamen zij vandaan en waar gaan ze naartoe? 

Oud en jong

De leeftijd van de vrouwen varieert. De jongste vrouw die in het Wereldvrouwenhuis onderdak vond was 17 jaar, de oudste 73. Ongeveer een kwart van de vrouwen is 25 jaar of jonger wanneer ze in het Wereldvrouwenhuis komen. De helft van de 105 vrouwen is 35 jaar of jonger. Acht zijn 60 jaar of ouder, wanneer ze voor even een thuis vinden in het Wereldvrouwenhuis.

Uit 30 landen

De wereldvrouwen komen uit maar liefst 30 landen. Toplanden zijn Eritrea, Iran en Somalië.

Waar gaan de vrouwen naartoe?

Het Wereldvrouwenhuis vangt vrouwen slechts tijdelijk op. Na zes maanden gaan ze verder. Dat kan een bestaan in de illegaliteit betekenen. Sommige vrouwen kunnen terecht bij familie, bekenden of landgenoten. Anderen krijgen onderdak bij particulieren of bij een andere opvangorganisatie. Sommige vrouwen leiden een zwervend bestaan. Ongeveer een kwart van de vrouwen vertrekt naar Ter Apel voor een herziene asielaanvraag of naar een azc in verband met een bevalling.  
Van sommige vrouwen weten we niet hoe het hen is vergaan nadat ze uit het huis waren vertrokken. 

Kans op een status?

Van de vrouwen die het Wereldvrouwenhuis hebben verlaten, heeft 43% op enig moment een verblijfsstatus gekregen!
Zeven vrouwen hebben weer een plaats gekregen in de officiële overheidsopvang in een asielzoekerscentrum of een gezinslocatie. Meestal omdat ze een nieuwe asielaanvraag hebben kunnen indienen. Een deel van hen maakt goede kans op een legale status. De laatste tijd hebben we in het huis bijvoorbeeld vrouwen die via Italië of Griekenland zijn gekomen, zoals Feven. Volgens de Europese regels mogen zij geen asiel aanvragen in Nederland, maar worden ze teruggestuurd naar Italië of Griekenland. Dat willen ze niet. Na 18 maanden kan wel in Nederland asiel worden aangevraagd. Dus die vrouwen moeten 18 maanden overbruggen.
Van de vrouwen die opnieuw een aanvraag hebben gedaan, is de schatting dat misschien wel de helft uiteindelijk alsnog een status krijgt.