Wereldvrouwen, waar gaan ze naartoe?

In de periode tussen 2013 en 2020 zijn 85 vrouwen vertrokken uit het huis. Van 20 vrouwen is in de beginperiode niet vastgelegd waar ze naartoe gingen. 10 vrouwen vertrokken met onbekende bestemming. Van 55 vrouwen weten we waar ze naartoe gingen.  

17 vrouwen gingen naar een andere opvangorganisatie (zoals SNOV, Stil, Vluchtelingen in de knel); 

16 vrouwen gingen naar een azc voor een hernieuwde asielaanvraag of in verband met een bevalling; 

12 vrouwen gingen naar iemand uit hun eigen netwerk; 

8 vrouwen gingen naar iemand uit het netwerk van het wereldvrouwenhuis; 

2 vrouwen gingen naar elders: een psychiatrische instelling en eigen woning in verband met een verblijfsstatus; 

Van 85 vrouwen die uit huis vertrokken hebben 23 vrouwen (>25%) een status gekregen en verblijven 16 vrouwen in een opvangvoorziening van het rijk. In het totaal heeft 45% van de vrouwen uit het wereldvrouwenhuis een status of een redelijke kans op een status gekregen.