Wereldvrouwen, waar gaan ze naartoe?

In de periode van 2013 tot en met 2022 zijn 97 vrouwen vertrokken uit het huis. Van 20 vrouwen is in de beginperiode niet vastgelegd waar ze naartoe gingen. 11 vrouwen vertrokken met onbekende bestemming. Van 66 vrouwen weten we waar ze naartoe gingen.  

24 vrouwen gingen naar een azc voor een hernieuwde asielaanvraag of in verband met een bevalling; 

20 vrouwen gingen naar een andere opvangorganisatie (zoals SNOV, Stil, Vluchtelingen in de knel); 

12 vrouwen gingen naar iemand uit hun eigen netwerk; 

8 vrouwen gingen naar iemand uit het netwerk van het wereldvrouwenhuis; 

2 vrouwen gingen naar elders: een psychiatrische instelling en eigen woning in verband met een verblijfsstatus;

44% krijgt status 

 

Uitstroom Wereldvrouwenhuis 2013 t/m 2022; Gegevens 31 mei 2022

Meer dan 40% van de vrouwen uit het Wereldvrouwenhuis heeft uiteindelijk een verblijfstatus gekregen. Van 97 vrouwen die uit huis vertrokken hebben 41 vrouwen een status gekregen en verblijven 7 vrouwen in een opvangvoorziening van het rijk. 18 vrouwen hebben geen status en van 31 vrouwen is hun situatie onbekend.