Het bestuur

De Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen is statutair op 15 oktober 2012 opgericht.
Op 1 januari 2024 is het bestuur van de stichting als volgt samengesteld

  • Lenie Scholten (voorzitter)
  • Dorry de Beijer (secretaris)
  • Rob van Dinther (penningmeester)
  • Karen Geertsema (bestuurslid)
  • Marloes van Zantvoort (bestuurslid)
Lenie Scholten

Lenie Scholten

Lenie Scholten (voorzitter)

Ik ben voorzitter van het bestuur van het Wereldvrouwenhuis Mariam in Nijmegen. Ik zit sinds 2016 in het bestuur. De zaken waar je als bestuur mee te maken krijgt, zijn heel verschillend. Of het nu om subsidie of sponsorgeld gaat, een training voor onze vrijwilligers, huisvesting voor onze vrouwen, het is iedere keer weer een uitdaging het voor elkaar te krijgen! Als het dan ook nog lukt om rechtmatige opvang en zelfs een verblijfsstatus te krijgen voor een van onze vrouwen zijn we enorm opgelucht. Dat is voor vrouwen het ultieme doel dat bereikt kan worden.

Dorry de Beijer

Dorry de Beijer

Dorry de Beijer (secretaris)

Mijn betrokkenheid bij vluchtelingen is een van de rode draden in mijn leven. Niet ik koos hen uit, maar zij mij. Dat begon toen ik als theologiestudente in 1977 werd benaderd door Chileense links-christelijke vluchtelingen. Of ik kon helpen een paar compañeros vrij te krijgen uit de gevangenis via een telegram- en faxactie van Nederlandse kerkelijke groepen. Tot mijn verbazing hadden we succes! Na mijn studie werkte ik onder andere bij de landelijke katholieke organisatie voor migranten (moslims én christenen) en de Konferentie Nederlandse Religieuzen. Van 2002-2021 was ik geestelijk verzorger bij zorginstelling De Waalboog. Ik maak deel uit van een wijd vertakt netwerk  van mensen en organisaties die zich vanuit hun christelijke inspiratie  met hart en ziel, èn met geld en goed inzetten voor vluchtelingen. Die contacten heb ik jarenlang ingezet voor Stichting GAST. En sinds begin 2019 ook als bestuurslid van het Wereldvrouwenhuis.

Rob van Dinther

Rob van Dinther

Rob van Dinther (penningmeester)

Ik ben de enige man in de organisatie van het Wereldvrouwenhuis. Bij het Wereldvrouwenhuis zit ik in het bestuur als penningmeester. Sinds december 2017 ben ik actief in het bestuur en hou ik de financiële administratie bij en benader ook bedrijven, instellingen en particulieren om geld beschikbaar te stellen voor onze organisatie. Opvang van een vrouw in een van onze huizen kost ongeveer € 3.400 per jaar en het is een hele tour om elk jaar weer voldoende financiën binnen te krijgen om onze opvang te laten draaien.

Karen Geertsema (bestuurslid)

In 2021 ben ik bestuurslid geworden bij het Wereldvrouwenhuis. Als algemeen bestuurslid hoop ik het belangrijke werk van het Wereldvrouwenhuis te ondersteunen met mijn kennis van het migratierecht. Door mijn vroegere werk als asieladvocaat en huidige werk als docent onderzoeker migratierecht aan de Radboud Universiteit weet ik hoe het Nederlandse migratiebeleid juridisch niet sluitend is. Het Wereldvrouwenhuis laat zien wat daar de gevolgen van zijn in de praktijk. En hoe we door middel van opvang en activiteiten kunnen bijdragen aan de waardigheid van de vrouwen die er verblijven.

Marloes van Zandvoort (bestuurslid)

In 2022 ben ik bestuurslid geworden van het Wereldvrouwenhuis. Ik ben sinds 2007 werkzaam als advocate binnen het asiel- en vreemdelingenrecht en hoop in die hoedanigheid mijn steentje te kunnen bijdragen aan het bestuur. Hoewel deze juridische benadering handig kan zijn, vind ik het ook juist fijn om me op een andere manier in te zetten voor de doelgroep. Ik vind het mooi en inspirerend om te zien hoe een groep enthousiaste vrijwilligers zich inzet voor deze kwetsbare groep vrouwen en hoop dat hun verblijf in het Wereldvrouwenhuis een stapje is naar een menswaardig(er) bestaan in Nederland. Zodat ze zich meer mens voelen en met meer vertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan. Ik denk dat de activiteiten van het Wereldvrouwenhuis daar zeker aan bij kunnen dragen.

 

Bestuursleden tijdens het lustrumfeest 15 oktober 2022. Rob en Marloes ontbreken op de foto.

Bestuursleden tijdens het lustrumfeest 15 oktober 2022. Rob en Marloes ontbreken op de foto.

Adviseurs

Het Wereldvrouwenhuis kan een beroep doen op adviseurs, die de vrijwilligers, het coördinatieteam en het bestuur met raad en daad kunnen bijstaan.

  • Natasja Krüger (medisch adviseur)
  • Suus Tenlima (pr en marketing)
  • Marianne Elsjan of Wipper (website)

 

Natasja Krüger (medisch adviseur)

Vanaf eind 2023 ben ik medisch adviseur voor het bestuur en het coördinatorenteam van het Wereldvrouwenhuis. Als huisarts ben ik aan het begin van mijn carrière werkzaam geweest in verschillende asielzoekerscentra in de regio. Momenteel werk ik naast het werk in de reguliere huisartsenpraktijk ook met kwetsbare patiënten. Deze kennis zou ik graag willen delen, om de gezondheid van onze bewoonsters te kunnen verbeteren. Want ik vind dat iedereen recht heeft op goede medische zorg. 

Daarnaast ben ik ook benieuwd hoe het hechte team van vrijwilligers, naast de praktische ondersteuning, ook voor ontspannende activiteiten zorgt.