De ontmoeting 

In januari ontvingen wij in ons huis een jonge vrouw uit Eritrea. Na een lange vlucht via meerdere landen was ze heel blij met het onderdak en het programma in ons huis. Ze sprak nauwelijks Engels, geen Nederlands en er waren op dat moment geen vrouwen in huis die haar taal spraken, maar we konden haar duidelijk maken dat er snel iemand zou komen. En inderdaad, drie weken later haalden we een jonge landgenote op van het station. In de auto naar huis probeerden we deze vrouw duidelijk te maken dat er een leeftijdgenote uit haar land in huis was. Thuisgekomen stelden we de twee vrouwen aan elkaar voor. Hun ogen werden groot van verbazing, ze noemden vol ongeloof elkaars naam en vielen elkaar in de armen om elkaar de eerste tijd niet meer los te laten.

Het bleek dat de vrouwen elkaar tijdens de vlucht ontmoet hadden en elkaar meerdere maanden tot steun waren geweest. Ze waren vriendinnen geworden en dachten bij het afscheid dat ze elkaar nooit meer zouden zien.

Na een ingewikkelde reis kwamen ze elkaar in ons huis weer tegen. Het moest zo zijn.