Vrienden van het Wereldvrouwenhuis

Wilt u meehelpen? 

Vrienden van Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen zijn mensen en instellingen die ons op verschillende manieren steunen:

Winkels en organisaties helpen met donaties in natura, zoals levensmiddelen of kleren, al dan niet in ruil voor eigengemaakte spullen. 

spulletjes