Wat kunnen we doen met uw financiële bijdrage? 

Alle financiële bijdragen, groot of klein, incidenteel of structureel zijn enorm welkom. Wellicht wilt u weten wat wij met uw bijdrage kunnen doen. Hieronder geven we een overzicht.  

€ 3.380 zijn de kosten die we maken om 1 vrouw 1 jaar in ons huis op te vangen. 

€ 65 Hiermee kunnen we 1 vrouw 1 week in ons huis opvangen en begeleiden

€ 20 zijn de huisvestingskosten voor 1 vrouw voor 1 week

€ 15 zijn de maaltijdkosten voor 1 vrouw voor 1 week

€ 10 is het zakgeld dat 1 vrouw per week krijgt om vrij te besteden

€ 5 zijn de kosten voor activiteiten voor 1 vrouw voor 1 week

€ 5 zijn de reiskosten voor 1 vrouw voor 1 week

€ 9 zijn de begeleidingskosten voor 1 vrouw voor 1 week

€ 1 zijn de organisatiekosten voor 1 vrouw voor 1 week