Op dit moment worden in heel Nederland dak- en thuisloze mensen zonder verblijfsrecht opgevangen in het kader van de coronamaatregelen. Per 1 mei sluit deze opvang. Dan komt een groep van ongeveer 1000 mensen op straat. Aan de Tweede Kamer, het ministerie van VWS en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten wordt een oproep gedaan om de opvang niet te sluiten en om permanent hulp te bieden aan dak- en thuisloze mensen. Via deze link vindt u meer informatie over het 'waarom' van deze petitie en kunt u de petitie ondertekenen. 

https://actie.degoedezaak.org/petitions/noodopvang-moet-blijven