Actueel

ZOMERNIEUWSBRIEF JULI 2019

"Van de 80 vrouwen die uit het wereldvrouwenhuis vertrokken heeft een kwart inmiddels een verblijfsstatus gekregen. Elf vrouwen wonen (weer) in een opvanglocatie van het rijk. Drie vrouwen zullen binnenkort een hernieuwde asielaanvraag indienen. Van 13 vrouwen is helemaal niet bekend waar ze naar toe zijn gegaan na hun verblijf in het wereldvrouwenhuis. Dat betekent dat bijna de helft van de vrouwen waarvan we weten waar ze naar toe zijn gegaan een verblijfsstatus heeft gekregen of bezig is met een asielprocedure". 

Dit en nog veel meer nieuws over het Wereldvrouwenhuis vind je in de nieuwsbrief juli 2019. We wensen iedereen een fijne zomer! 

 

TWEE GOUDEN UREN... 

Vind je het leuk om vrouwen van het Wereldvrouwenhuis te begeleiden tijdens de creatieve les? Bijvoorbeeld met het opleuken van hoedjes of het ontwerpen van t-shirts en tassen? Het zijn voor hen twee gouden uren in de week. Kijk eens op de pagina voor vrijwilligers en neem vrijblijvend contact met ons op. 

 

EEN EUROPA! EEN WERELD! GEEN GRENZEN! 

Fotograaf Frans Eppink trok de afgelopen maanden door Nederland in een poging een foto te exposeren tijdens de Zomerexpo in het museum De Fundatie in Zwolle. Het onderwerp van deze Zomerexpo is Europa. Kunstenaars kregen de vraag na te denken over Europa, hier in alle vrijheid iets van te vinden en werk erover in te sturen. 

De foto die Frans instuurde heeft als titel 'Eén Europa! Eén wereld! Geen grenzen!' en laat de handen zien van de vrouwen en vrijwiligers van het Wereldvrouwenhuis. De foto werd samen met 249 andere kunstwerken gekozen uit 3200 inzendingen en is te bewonderen in museum De Fundatie in Zwolle. We feliciteren Frans en zijn met hem trots op het mooie plekje dat deze handen nu innemen. De Europa Zomerexpo duurt tot 1 september 2019. 

 

Veel belangstelling tijdens de informatieavond van het Wereldvrouwenhuis 

Op maandag 15 april vond de informatieavond plaats van het Wereldvrouwenhuis. In de Thiemeloods verzamelden zich zo'n 70 mensen: geïnteresseerden, mensen van andere organisaties, vrijwilligers. Het werd een prachtige en zeer afwisselende avond. De voorzitter van het bestuur, Lenie,  opende de avond waarna Tetty (lid bestuur) over de geschiedenis en de huidige stand van zaken van het Vrouwenhuis vertelde met behulp van een prachtige fotoserie, gemaakt door Frans Eppink. Heidi liet zien hoe de taalles op dinsdagen eindigt met het zingen van Nederlandse liedjes. Zij speelde liedjes op haar gitaar die door iedereen werden meegezongen. Amal Karam, zelf ooit vluchteling, las prachtige gedichten voor uit eigen werk. Ontroerend was het gedicht dat ze eerst in het Arabisch voorlas. De avond eindigde met een quiz waarbij iedereen kon laten zien wat hij/zij opgestoken had. Tussen de vragen door werd aanvullende informatie gegeven, waaronder een zeer interessant verhaal van Liesbeth (lid bestuur) over de juridische kant van de zaak. 

Heb je belangstelling om je in te zetten voor het Wereldvrouwenhuis, als sponsor of als vrijwilliger, stuur dan een berichtje naar info@wereldvrouwenhuis.nl. Je bijdrage is  zeer welkom! 

 

 

Onderzoek naar de ervaringen van bewoonsters Wereldvrouwenhuis
 

Van januari tot en met maart 2018 heeft Hanneke Albarda, student geneeskunde Radboud Universiteit, in het kader van haar wetenschappelijke stage voor de studie Geneeskunde onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoonsters van het Wereldvrouwenhuis. In het onderzoeksverslag worden de bevindingen uitgebreid beschreven. 

Onderzoek
Hanneke: "Mijn voornaamste vragen waren hoe zij het programma in het Wereldvrouwenhuis hadden ervaren en of ze, voor hun gevoel, een beter welzijn hadden na afloop van het programma. Uit mijn onderzoek bleek duidelijk dat alle vrouwen die het programma hadden doorlopen, dit als heel helpend hadden ervaren. Ze hadden zich veilig, gesteund en gewaardeerd gevoeld tijdens hun verblijf in het Wereldvrouwenhuis. Ook gaven ze aan veel geleerd te hebben van de lessen – met name de taallessen werden zeer gewaardeerd – en ze hadden het gevoel weer een doel in hun leven te hebben gekregen. Er werden ook enkele nadelen benoemd, zoals de hoeveelheid ‘zakgeld’, dat er veel binnen gezeten wordt en dat er onderling soms ruzies ontstaan." 
 
Vrijwilligers 
"Over de vrijwilligers waren de vrouwen lovend; vaak werden de vrijwilligers beschreven als ‘familie’ of ‘vriendinnen’. De vrouwen waren ook heel dankbaar voor het feit dat de vrijwilligers niets van hen terug verwachtten. Een quote uit een van de interviews die dit gevoel mooi verwoordt: “Volunteer, they okay, because volunteer, they volunteer work, is eh… for free. Is eh… they did for free, from their hearts, to us. I respect very much if somebody use their time to come me, even speak with me, even for one minute, I respect it very very much.”
 Al met al waren de ervaringen met het programma van het Wereldvrouwenhuis en de vrijwilligers erg positief. Deelneemsters waren na afloop meer empowered en voelden zich beter in staat hun eigen leven vorm te geven. In mijn onderzoek heb ik dan ook geconcludeerd dat het goed zou zijn als een dergelijk programma op meer plaatsen aangeboden zou worden, zodat meer vrouwen hiervan gebruik kunnen maken." 
 
 
Bijzondere ervaring 
"Voor mijzelf was het uitvoeren van dit onderzoek een hele bijzondere ervaring, omdat ik de kans kreeg met twaalf vrouwen te spreken die in het Wereldvrouwenhuis woonden of hadden gewoond. Hun indrukwekkende verhalen hebben mij erg geraakt, en ik zal deze ervaring zeker ook meenemen in mijn verdere carrière."
 

Wereldvrouwenhuis in Hallo!Nijmegen 

In de maarteditie van Hallo! Nijmegen staat een uitgebreid verslag van zowel het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen als van ‘Instant Love’ een muziektheatervoorstelling gebaseerd op de schrijnende verhalen van het Wereldvrouwenhuis.  

Artikel in Hallo! Nijmegen