Actueel

Komt u langs? We collecteren bij Jan Linders in Lent deze week! 

Tot aanstaande zondag 5 mei collecteren de vrijwilligers van het Wereldvrouwenhuis bij Jan Linders in Lent. Er worden mandarijnen verkocht en er is een collectebus!! Ook worden folders uitgedeeld. Dan kunt u thuis nog eens nalezen wat het Wereldvrouwenhuis doet en waarom deze collectes zo belangrijk zijn. We bedanken Jan Linders voor de gastvrijheid deze week. En u voor uw bijdrage! 

Veel belangstelling tijdens de informatieavond van het Wereldvrouwenhuis 

Op maandag 15 april vond de informatieavond plaats van het Wereldvrouwenhuis. In de Thiemeloods verzamelden zich zo'n 70 mensen: geïnteresseerden, mensen van andere organisaties, vrijwilligers. Het werd een prachtige en zeer afwisselende avond. De voorzitter van het bestuur, Lenie,  opende de avond waarna Tetty (lid bestuur) over de geschiedenis en de huidige stand van zaken van het Vrouwenhuis vertelde met behulp van een prachtige fotoserie, gemaakt door Frans Eppink. Heidi liet zien hoe de taalles op dinsdagen eindigt met het zingen van Nederlandse liedjes. Zij speelde liedjes op haar gitaar die door iedereen werden meegezongen. Amal Karam, zelf ooit vluchteling, las prachtige gedichten voor uit eigen werk. Ontroerend was het gedicht dat ze eerst in het Arabisch voorlas. De avond eindigde met een quiz waarbij iedereen kon laten zien wat hij/zij opgestoken had. Tussen de vragen door werd aanvullende informatie gegeven, waaronder een zeer interessant verhaal van Liesbeth (lid bestuur) over de juridische kant van de zaak. 

Heb je belangstelling om je in te zetten voor het Wereldvrouwenhuis, als sponsor of als vrijwilliger, stuur dan een berichtje naar info@wereldvrouwenhuis.nl. Je bijdrage is  zeer welkom! 

 

 

Onderzoek naar de ervaringen van bewoonsters Wereldvrouwenhuis
 

Van januari tot en met maart 2018 heeft Hanneke Albarda, student geneeskunde Radboud Universiteit, in het kader van haar wetenschappelijke stage voor de studie Geneeskunde onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoonsters van het Wereldvrouwenhuis. In het onderzoeksverslag worden de bevindingen uitgebreid beschreven. 

Onderzoek
Hanneke: "Mijn voornaamste vragen waren hoe zij het programma in het Wereldvrouwenhuis hadden ervaren en of ze, voor hun gevoel, een beter welzijn hadden na afloop van het programma. Uit mijn onderzoek bleek duidelijk dat alle vrouwen die het programma hadden doorlopen, dit als heel helpend hadden ervaren. Ze hadden zich veilig, gesteund en gewaardeerd gevoeld tijdens hun verblijf in het Wereldvrouwenhuis. Ook gaven ze aan veel geleerd te hebben van de lessen – met name de taallessen werden zeer gewaardeerd – en ze hadden het gevoel weer een doel in hun leven te hebben gekregen. Er werden ook enkele nadelen benoemd, zoals de hoeveelheid ‘zakgeld’, dat er veel binnen gezeten wordt en dat er onderling soms ruzies ontstaan." 
 
Vrijwilligers 
"Over de vrijwilligers waren de vrouwen lovend; vaak werden de vrijwilligers beschreven als ‘familie’ of ‘vriendinnen’. De vrouwen waren ook heel dankbaar voor het feit dat de vrijwilligers niets van hen terug verwachtten. Een quote uit een van de interviews die dit gevoel mooi verwoordt: “Volunteer, they okay, because volunteer, they volunteer work, is eh… for free. Is eh… they did for free, from their hearts, to us. I respect very much if somebody use their time to come me, even speak with me, even for one minute, I respect it very very much.”
 Al met al waren de ervaringen met het programma van het Wereldvrouwenhuis en de vrijwilligers erg positief. Deelneemsters waren na afloop meer empowered en voelden zich beter in staat hun eigen leven vorm te geven. In mijn onderzoek heb ik dan ook geconcludeerd dat het goed zou zijn als een dergelijk programma op meer plaatsen aangeboden zou worden, zodat meer vrouwen hiervan gebruik kunnen maken." 
 
 
Bijzondere ervaring 
"Voor mijzelf was het uitvoeren van dit onderzoek een hele bijzondere ervaring, omdat ik de kans kreeg met twaalf vrouwen te spreken die in het Wereldvrouwenhuis woonden of hadden gewoond. Hun indrukwekkende verhalen hebben mij erg geraakt, en ik zal deze ervaring zeker ook meenemen in mijn verdere carrière."
 

Wereldvrouwenhuis in Hallo!Nijmegen 

In de maarteditie van Hallo! Nijmegen staat een uitgebreid verslag van zowel het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen als van ‘Instant Love’ een muziektheatervoorstelling gebaseerd op de schrijnende verhalen van het Wereldvrouwenhuis.  

Artikel in Hallo! Nijmegen

 

 

 

Cheque voor het Wereldvrouwenhuis!

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, speelde  muziektheatergezelschap Via Berlin voor een uitverkochte zaal in Lux Nijmegen Instant Love, een theaterstuk over de kwetsbaarheid van vrouwen zonder verblijfspapieren. Na afloop van de voorstelling stond De Ontmoeting op het programma; een speciaal nagesprek waarin verdieping wordt geboden op de thematiek van de voorstelling en inzicht wordt gegeven in de beweegredenen van de makers.

Te gast was Victorine Franke, vrijwilligster bij het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen dat al zes jaar tijdelijke opvang en begeleiding biedt aan vrouwen zoals Grace uit Instant Love, die geen verblijfspapieren hebben. Via Berlin en Cello Octet Amsterdam hebben de afgelopen periode geld ingezameld voor het Wereldvrouwenhuis door na afloop van de voorstelling Instant Love t-shirts te verkopen. Ook konden bezoekers een donatie doen. Het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen ontving een cheque met de tussenstand van het opgehaalde bedrag; maar liefst € 4768,58!

Doneren of een shirt kopen kan nog steeds. Ook een steentje bijdragen? Neem contact op per email naar steffie@viaberlin.nl

Het Wereldvrouwenhuis bedankt Via Berlin, Cello Octet Amsterdam, alle donateurs en alle anderen die een bijdrage hebben geleverd, voor een heel bijzondere avond en voor deze mooie opbrengst!