Internationale Vrouwendag in Nijmegen 

Terwijl in Mexico vrouwen op 8 maart massaal de straat op gingen om te protesteren tegen het geweld tegen vrouwen, werd in Nijmegen onder veel belangstelling de documentaire Quienés somos ahora vertoond in cultureel centrum Lux. Het was een indrukwekkende documentaire over Chileense vrouwen die zich aan het begin van de jaren zeventig verzetten tegen de dictatuur van Pinochet, en structureel werden verkracht en gemarteld in de gevangenis of tijdens ondervragingen. De documentairemakers spraken hen en hun inmiddels volwassen dochters meer dan veertig jaar later over de impact die dit had en heeft op hun levens, over het overwinnen van de trauma's, die ervan het gevolg waren, en over het hervinden van hun stem. 

Lenie Scholten, voorzitter van het bestuur van het Wereldvrouwenhuis, nam daarna samen met Doetie Bakker, documentairemaker, en Nicole van Gelder, als onderzoeker naar partnergeweld betrokken bij het platform Safe Women, deel aan een nagesprek onder leiding van Marit Willemsen. Zij trokken de ervaringen van de vrouwen in Chili door naar de ervaringen van vrouwen, die tijdelijk in het Wereldvrouwenhuis verblijven, met seksueel geweld tijdens hun vluchttraject. Zonder verblijfsvergunning ben je kwetsbaar. Het zijn niet alleen vrouwen op de vlucht, die deze ervaringen hebben.  Partnergeweld, waarvan nog steeds vooral (maar niet uitsluitend) vrouwen het slachtoffer zijn, komt in alle lagen van de samenleving voor en lijkt niet af te nemen. Ondanks dat het Nederlandse systeem veel oplossingen biedt, zijn vrouwen binnen dit systeem ook kwetsbaar. Een boeiend gesprek en een boeiende middag.