Het Wereldvrouwenhuis in tijden van corona

De Corona maatregelen raken ook het Wereldvrouwenhuis. We hebben de bewoonsters uitgelegd wat er gebeurt en met hen de maatregelen besproken: zoveel mogelijk in/bij huis blijven, handen wassen, 1,5 meter afstand houden, geen handen geven, niet reizen, niet naar de kerk of andere bijeenkomsten. We houden de gezondheid van de vrouwen in huis in de gaten. Gelukkig heeft geen van de vrouwen koorts of andere ziekteverschijnselen gehad.

Sinds de maatregelen van half maart nemen we geen nieuwe vrouwen meer op in het huis en de vrouwen die er toen woonden blijven er voorlopig ook wonen. Ook zijn alle lessen en activiteiten van vrijwilligsters in het huis gestopt. De contactpersonen houden regelmatig contact met de vrouw die zij begeleiden via telefoon of met behulp van videobellen. Langzamerhand worden ook enkele activiteiten weer digitaal opgepakt. Zo wordt er taalles gegeven via videobellen en is ook de gezondheidsvoorlichting op die manier voortgezet.

Om de grote groep anderstaligen in Nederland te helpen heeft het Tolk-en Vertaalcentrum Nederland de persconferentie van eind maart over de maatregelen vertaald in 5 van de veel voorkomende vreemde talen in Nederland. Dit zijn Arabisch-Syrisch, Turks, Pools, Tigrinja en Marokkaans-Arabisch, de video’s zijn hier te bekijken.
Door het delen hopen we eraan bij te dragen dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen taal kan begrijpen wat de maatregelen zijn. Alleen samen krijgen we corona onder controle.