Actueel

Prachtige opbrengst uit "het goede doel 2019" van Jan Linders in Lent 

In 2019 heeft de supermarkt Jan Linders in Lent het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen gekozen als het goede doel van dit jaar. Elk jaar kiest deze supermarkt een goed doel in haar directe omgeving.

Het hele jaar hebben we acties gehad bij de supermarkt . De klanten hebben geld in onze collectebussen gedaan, ons hun statiegeldbonnen gegeven, een of meer levensmiddelen of verzorgingsproducten voor ons gekocht en het Jan Linders fonds heeft ook nog een flinke duit in het zakje gedaan.

29 april t/m 5 mei konden de klanten hun ingeleverde flessen aan ons doneren en hebben we met veel klanten kennis gemaakt en hen geïnformeerd over het Wereldvrouwenhuis en klanten hebben ons ook ruim bedacht in de collecte.

1 juni en 25 oktober hebben we een voedselactie gevoerd en hebben we onze voorraadkast weer helemaal kunnen vullen met de donaties van klanten. Onze jongste vrijwilliger stal de show bij het collecteren.

21 december hebben we klanten gevraagd om ont iets te geven om in het kerstpakket voor onze vrouwen te stoppen. De opbrengst was overweldigend. Onze vrouwen kunnen nog een heel jaar genieten van chocolade, maar kunnen ook het hele jaar voorruit met verzorgingsproducten en andere gulle giften.

Naast alle voedsel- en verzorgingsproducten die we in april, juni en oktober hebben gekregen hebben we ook een flink geldbedrag gekregen vanuit de collectes en een bijdrage van het Jan Linders fonds. De opbrengst van deze actie was maar liefst € 3.894.

We willen iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen hartelijk bedanken; Het Jan Lindersfonds, Bedrijfsleider Jacco en alle medewerkers van Jan Linders Lent en natuurlijk de klanten.

Het Wereldvrouwenhuis vond het leuk om aan deze actie mee te werken en is heel erg blij met de opbrengsten van deze actie en de mogelijkheid om meer mensen bekend te maken met ons werk.

Iedereen nogmaals hartelijk bedankt!

 

 

 

WINTERNIEUWSBRIEF DECEMBER 2019

"We kregen bijna 700 euro van onze fietsenmaker. Hij hoopt dat dit bedrag besteed zal worden voor “leuke dingen” voor de vrouwen. Bij de fietsenmaker heeft een jaar lang een potje op de toonbank gestaan. Bij kleine reparaties zei hij tegen zijn klanten: “doe maar wat in het potje voor het Wereldvrouwenhuis”. Alle vrouwen krijgen in december 50 Euro op hun OV kaart. Dan kunnen ze in de kerstperiode een vriendin bezoeken of een uitstapje maken. We zijn heel blij met onze fietsenmaker!" 

Dit en nog meer nieuws vind je in onze nieuwste nieuwsbrief van december 2019

We wensen iedereen een heel gelukkig 2020! 

 

Lost in Europe  

Het radioprogramma Argos is een van de initiatiefnemers van het project Lost in Europe, waarbij een internationaal team van onderzoeksjournalisten probeert te achterhalen wat er is gebeurd met duizenden vluchtelingenkinderen die na aankomst in Europa van de radar zijn verdwenen. Deze uitzending van Argos gaat over de 17-jarige Feven uit Eritrea. Zij werd onterecht als volwassene geregistreerd en dat had grote consequenties. Feven verbleef in het Wereldvrouwenhuis. 

 

Onderzoek naar de ervaringen van bewoonsters Wereldvrouwenhuis
 

Van januari tot en met maart 2018 heeft Hanneke Albarda, student geneeskunde Radboud Universiteit, in het kader van haar wetenschappelijke stage voor de studie Geneeskunde onderzoek gedaan naar de ervaringen van bewoonsters van het Wereldvrouwenhuis. In het onderzoeksverslag worden de bevindingen uitgebreid beschreven. 

Onderzoek
Hanneke: "Mijn voornaamste vragen waren hoe zij het programma in het Wereldvrouwenhuis hadden ervaren en of ze, voor hun gevoel, een beter welzijn hadden na afloop van het programma. Uit mijn onderzoek bleek duidelijk dat alle vrouwen die het programma hadden doorlopen, dit als heel helpend hadden ervaren. Ze hadden zich veilig, gesteund en gewaardeerd gevoeld tijdens hun verblijf in het Wereldvrouwenhuis. Ook gaven ze aan veel geleerd te hebben van de lessen – met name de taallessen werden zeer gewaardeerd – en ze hadden het gevoel weer een doel in hun leven te hebben gekregen. Er werden ook enkele nadelen benoemd, zoals de hoeveelheid ‘zakgeld’, dat er veel binnen gezeten wordt en dat er onderling soms ruzies ontstaan." 
 
Vrijwilligers 
"Over de vrijwilligers waren de vrouwen lovend; vaak werden de vrijwilligers beschreven als ‘familie’ of ‘vriendinnen’. De vrouwen waren ook heel dankbaar voor het feit dat de vrijwilligers niets van hen terug verwachtten. Een quote uit een van de interviews die dit gevoel mooi verwoordt: “Volunteer, they okay, because volunteer, they volunteer work, is eh… for free. Is eh… they did for free, from their hearts, to us. I respect very much if somebody use their time to come me, even speak with me, even for one minute, I respect it very very much.”
 Al met al waren de ervaringen met het programma van het Wereldvrouwenhuis en de vrijwilligers erg positief. Deelneemsters waren na afloop meer empowered en voelden zich beter in staat hun eigen leven vorm te geven. In mijn onderzoek heb ik dan ook geconcludeerd dat het goed zou zijn als een dergelijk programma op meer plaatsen aangeboden zou worden, zodat meer vrouwen hiervan gebruik kunnen maken." 
 
 
Bijzondere ervaring 
"Voor mijzelf was het uitvoeren van dit onderzoek een hele bijzondere ervaring, omdat ik de kans kreeg met twaalf vrouwen te spreken die in het Wereldvrouwenhuis woonden of hadden gewoond. Hun indrukwekkende verhalen hebben mij erg geraakt, en ik zal deze ervaring zeker ook meenemen in mijn verdere carrière."
 

Wereldvrouwenhuis in Hallo!Nijmegen 

In de maarteditie van Hallo! Nijmegen staat een uitgebreid verslag van zowel het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen als van ‘Instant Love’ een muziektheatervoorstelling gebaseerd op de schrijnende verhalen van het Wereldvrouwenhuis.  

Artikel in Hallo! Nijmegen