Welkom op de website van het Wereldvrouwenhuis

 

 

WELKOM 

Welkom op de website van Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. Vanuit onze stichting bieden wij tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen met gezondheidsproblemen uit de regio Nijmegen, die geen verblijfspapieren hebben. Of het nu gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat staan, terwijl terugkeer naar het land van herkomst onmogelijk is. Of om migrantenvrouwen die na een scheiding geen verblijfsvergunning hebben en nergens terechtkunnen. Hun situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. In Nijmegen vragen jaarlijks 25 tot 35 van deze vrouwen hulp bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties.

Vanuit het Wereldvrouwenhuis bieden wij tijdelijk een plek om op krachten te komen. En bieden we kortdurend ondersteuning en activiteiten om de redzaamheid in de samenleving te vergroten. Wij werken op basis van vrijwilligheid. We doen dit werk met giften en donaties van particulieren en fondsen.

Op deze website vindt u meer informatie over onze stichting, onze werkwijze en de wijze waarop u het werk van het Wereldvrouwenhuis kunt ondersteunen.