Welkom

​Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen met gezondheidsproblemen uit de regio Nijmegen, die geen verblijfspapieren hebben.

Bittere noodzaak

mariamIn Nijmegen leven net als in de rest van Nederland uitgeprocedeerde asielzoeksters die niet terug kunnen of durven naar hun land van herkomst. Asielzoekers staan na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat, ook als terugkeer onmogelijk is. Er zijn ook migrantenvrouwen die, bijvoorbeeld na een scheiding, geen verblijfsvergunning hebben en bij niemand terecht kunnen. Deze vrouwen leven op straat of verlenen seksuele diensten in ruil voor onderdak of voedsel. Hun situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. In Nijmegen vragen jaarlijks 25 tot 35 van hen hulp bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties.